Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

Een krachtige tool in de trainingen van Ruach is het

 

                  Persolog® DISC model                 

 

Het DISC model beschrijft de gedragsstijlen en gedragsvoorkeuren van een persoon in een bepaalde omgeving. Het model bestaat uit vier kwadranten, gevormd door een horizontale en een verticale as.

De horizontale as geeft weer hoe iemand zijn omgeving waarneemt: stressvol tot ontspannen. De verticale as geeft weer hoe iemand zichzelf in die omgeving waarneemt: initiërend-assertief tot reagerend-terughoudend.

 

DISC is een model 
op basis van de theorie van de Amerikaanse psycholoog William Marston. Marston beschreef in 1928 een model (in het boek ‘emotions of normal people’) dat het menselijk gedrag in vier waarneembare tendensen 
verdeelde op basis van een twee-assig bipolair model. 

 

De gedrags- en communicatiewetenschapper John Geier ontwikkelde hierop een 
methode waarmee het individuele gedragspatroon onmiddellijk geanalyseerd kon worden.
Sinds de introductie van DISC heeft Geier zich meer dan 40 jaar bezig gehouden met 
het onderzoeken, valideren, ontwikkelen en vernieuwen van DISC. Zodoende heeft 
hij het assortiment van DISC instrumenten en methodieken kunnen uitbreiden. 

 

Onderstaande instumenten kunnen ingezet worden in de training of coaching;

 

DISC Persoonlijkheids- of  -Gedragsprofiel; geeft gedrag handvatten en helpt bij het afstemmen van de onderlinge communicatie.

 

DISC Functieprofiel; beschrijft de bij de functie passende rol

 

DISC Partnerprofiel; verheldert relaties
. Koppels leren de DISC-gedragsdimensies herkennen en krijgen praktische handreikingen om de onderlinge communicatie te verbeteren en conflicten te voorkomen. Ze krijgen inzicht in elkaars overeenkomsten en verschillen, elkaars overtuigingen en elkaars verwachtingen en behoeften.

 

DISC Actieplan voor tijd en persoonlijkheid; verbeteren van uw persoonlijk timemanagement

 

 

Met het DISC Gedragsprofiel leer je in korte tijd:

 

  • jouw werkwijze analyseren
  • jezelf en jouw gedragstendensen beter kennen
  • je persoonlijke sterke kanten en tendensen herkennen
  • je energie op de meest succesvolle manier gebruiken
  • potentiële conflictpunten met anderen te herkennen en te minimaliseren
  • verschillende gedragsstijlen van anderen herkennen

 

 DISC wordt wereldwijd gebruikt in tientallen talen en bestaat ruim 30 jaar.

 

 

 

 

Lily Rietjens is gelicenceerd DISC trainer

 

 

Betrouwbaarheid van Persolog profielen

persolog DISC-profielen: wetenschappelijk gevalideerd

De persolog DISC-profielen zijn voortgekomen uit eerdere DISC-vragenlijsten die door prof. dr. John Geier en Dr. W. Marston zijn ontwikkeld. Het werk van Marston vormde de basis voor alle DISC-instrumenten, die onder verschillende merknamen grote bekendheid verwierven.

Nieuwste generatie DISC – alleen bij persolog

Als psycholoog en wetenschapper streefde Geier er continu naar nieuwe inzichten in de sociaalpsychologie te verwerken in zijn DISC analyse-instrumenten. Daarbij ging hij zorgvuldig om met kritische vragen omtrent betrouwbaarheid en validiteit. In de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelde hij een compleet nieuwe generatie DISC-vragenlijsten en materialen, die alleen door persolog op de markt worden gebracht.

Ongekend hoge betrouwbaarheid

persolog DISC-profielen worden zorgvuldig getoetst op betrouwbaarheid volgens de regels van statistisch onderzoek. De resultaten voor de betrouwbaarheid van de persolog profielen voor de afzonderlijke dimensies zijn ongekend hoog in de landen waar dit is getoetst. Dit jaar wordt het onderzoek afgerond dat dan plaatsgevonden heeft onder meer dan 1400 deelnemers in Nederland.

Gevalideerd aan NEO-PI-R

persolog DISC-profielen zijn ook gevalideerd met behulp van de persoonlijkheidsvragenlijsten 
NEO-PI-R. De NEO-PI-R is een goed onderbouwde, complete Big Five-vragenlijst die in meer dan vijfentwintig talen beschikbaar is. Het is bovendien één van de meest onderzochte instrumenten ter wereld. Dat maakt NEO-PI-R zeer geschikt om de persolog vragenlijsten - die al in meer dan dertig talen beschikbaar zijn- te valideren.