Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

Mid Career Seminar

 

Dit is een incompany bezinnings- en trainingsprogramma voor medewerkers uit het midden- en hoger kader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel van het programma is deelnemers door heroriëntatie op hun loopbaan nieuw elan te geven en een inspirerend perspectief te laten ontdekken. Dit vereist herbezinning op eigen wensen en verwachtingen ten aanzien van de verdere loopbaan en aandacht voor de mate waarin persoonlijke ambities, kwaliteiten, kennis en vaardigheden nog sporen met de eisen van de organisatie.

 

 Thema’s en vragen die in het programma aan de orde komen:

  • de individuele loopbaan en levensloop, eigen rol en keerpunten daarin;
  • de rode draad in het persoonlijke- en in het beroepsleven;
  • kernkwaliteiten, succesfactoren en valkuilen;
  • persoonlijke drijfveren en loopbaanwaarden;
  • (belemmerende) overtuigingen en patronen;
  • omgaan met spanning en uitdaging;
  • het (re)vitaliseren van vermogens met de huidige situatie als keerpunt;
  • onderzoeken welk vakgebied, welke functies en organisaties het beste aansluiten bij uw loopbaanwensen.