Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

 

               Brainspotting,   Brainspotting Nijmegen, Brainspotting info

 

Brainspotting is een krachtige en effectieve methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden.

 

Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van onder ander stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, trauma, verdriet, verlies, hechtingsproblematiek, angsten, laag zelfbeeld en vele andere blokkades die ons functioneren en onze performance negatief beïnvloeden.
 

Door middel van Brainspotting worden de neurofysiologische bronnen die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gelokaliseerd, geharmoniseerd en geïntegreerd en daarmee verwerkt waardoor het trauma of de blokkade zich oplost.


Met Brainspotting worden juist die gebieden in de hersenen bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Het is een methode die begint waar de meeste klassieke praattherapieën eindigen. Met Brainspotting is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en onze verstandelijke vermogens bevinden.
Brainspoting is voorbij praten en inzicht krijgen.

 

Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag het is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren:  executives, artiesten en sporters.

Lichaamseigen Helingsproces
Brainspotting werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam zonder dat het nodig is de hele tijd over je probleem of issue te spreken of je ervaringen te analyseren.

Deze methode richt zich op de onderliggende lichamelijke neurofysiologische component van je klacht.

Wanneer deze geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt worden bevrijd en geïntegreerd.
 

  "Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen”
Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich

door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Deze ervaring of zelfs trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in ons brein.
Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij vaak naar een bepaald punt. Dit punt verleent toegang tot onverwerkte “informatie-capsules” waar emotionele gebeurtenissen liggen opgeslagen en vastgehouden in tijd en plaats.

 

 
Tijdens een Brainspotting sessie maken we van dit inzicht gebruik.
Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren. In de praktijk worden cliënten verlost van

ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. Brainspotting stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam.

Brainspotting kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en ons veerkrachtiger te maken.

 

Wat is een Brainspot?

Een Brainspot komt overéén met een oogpositie die verbonden is aan de emotionele activatie van een gevoelsmatig beladen herinnering of traumatisch ervaring, in het brein.

Een brainspot is in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

 

De voordelen van Brainspotting

     laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen;

•    effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied;

•    nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van

      cliënten;

•    diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen   

      (pre-cognitieve en pre-verbale gebieden);

•    geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten;

•    blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance;

•    kortdurende interventieperiodes.

 

 

 

De grondlegger van Brainspotting is psychotherapeut dr. David Grand.

Hij heeft Brainspotting ontwikkeld vanuit zijn brede ervaring op het gebied van traumabehandeling en EMDR.

 

Lily Rietjens is opgeleid door David Grand, Damir del Monte, Marie-Jozé Boon en

Ruby Gibson

 

 

                                                                                 Lily Rietjens  met David Grand