Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

HypnoTherapie

 

 

Hypnotherapie is een (psycho)therapie waarbij hypnose wordt ingezet met uitsluitend een therapeutisch doel.

Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens showhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.

 

Iedereen maakt dagelijks trance achtige toestanden mee, ergens helemaal in verdiept zijn.     Bij hypnotherapie wordt de trance opgeroepen voor een bepaald doel. De hypnose is dus geen doel op zich, het doel is de therapeutische behandeling die wordt aangeboden.
Tijdens de behandeling maak ik gebruik van een breed scala van therapeutische technieken. De keuze hangt samen met het doel van de behandeling en met de problematiek/ hulpvraag.

Hypnotherapie is aangetoond werkzaam bij een breed scala aan problemen.                         En  kan worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten met als doel deze te verminderen of op te lossen. Traumaverwerking, directe aanpak van angstklachten en allerlei vormen van innerlijk veranderwerk komen in aanmerking. 
Vooral bij vage en onbegrepen klachten zoals bij leegte, matte of verdrietige gevoelens, bij diffuse angsten en zeurende pijnen.
Bij psychosomatische klachten, SOLK, (somatisch onvoldoende verklaarde klachten) kan hypnotherapie zelfs de beste keuze zijn.
Wetenschappelijk aangetoond zijn de positieve resultaten bij behandeling van het prikkelbaar darmsyndroom (PDS), en de medische hypnotherapie bij behandeling van kinderen met buikpijn.
                                                                                                                                    En natuurlijk bij het verbeteren en versterken van prestaties, van positieve gevoelens of ervaring van het ‘zelf’. Contact herstellen met de eigen innerlijke kracht.

Onze beleving en gedrag wordt door onbewuste drijfveren beïnvloed, door wat in het onbewuste is opgeslagen. Soms zijn ervaringen niet goed opgeslagen en zijn er storende conditioneringen ontstaan. Dit kan leiden tot onbegrepen reacties, beperkende conclusies, angst, rouw, verdriet, en gedragsproblemen.

Wat maakt hypnotherapie effectief

De trance zelf wordt beschreven als een toestand van een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie en een toegenomen openheid voor suggestie. De hypnotherapeut communiceert rechtstreeks met het onderbewuste van de cliënt. Dat is het doel van de hypnose en het taalgebruik van de therapeut schept daarbij een brug tussen het bewuste en het onderbewuste.

 

Zo wordt het kritisch bewustzijn, het logische denksysteem, gepasseerd. Het observerende vermogen blijft altijd aanwezig, zelfs tijdens diepe trance. Als het nodig is kan iemand meteen terugkomen in het normale denken. Dit wordt weleens dubbelbewustzijn genoemd. Aan de ene kant is men sterk bezig met wat in de trance beleefd en ervaren wordt, aan de andere kant blijft een deel van het bewustzijn zich bewust van het hier en nu. Dit betekent dat iemand niet gedwongen kan worden om iets te zeggen of te doen wat hij niet wil. Direct uit de hypnose komen is dan ook altijd mogelijk.

Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om in trance te kunnen raken en deze methode is daarom voor vrijwel iedereen geschikt.

Soms kan het zijn dat men het moeilijk vindt, of men niet durft of kan praten over het issue. Over datgene waar men last, pijn of verdriet van heeft.
De manier waarop ik meestal werk, met diepe hypnose (Simpson Protocol) sluit daar heel mooi op aan.  De cliënt komt binnen met een probleem, en mag daar kort iets over vertellen     (dit hoeft niet).  Als het probleem maar helder is voor de cliënt.  Belangrijker is het gevoel dat aan dat probleem is gekoppeld.  Want met dat gevoel kunnen we aan de slag.  Hoe dat gevoel omschreven wordt, maakt ook niet uit.  Dit zijn maar woorden (etiket) die voor mij iets heel anders kunnen betekenen als voor de cliënt.  De bedoeling is dat na een sessie dit gevoel verdwenen is of omgezet naar het positief tegenovergestelde.

De duur van de begeleiding varieert van slecht een tot enkele sessies.  Dit hangt af van het vraagstuk waaraan gewerkt wil worden. Eén sessie duurt gemiddeld  1½ a 2 uur.          
Dave Elman beschrijft in zijn boek “Hypnotherapy” (1964) reeds de emotionele oorzaken van hooikoorts, astma, huiduitslag, depressie en stotteren. Door terug te gaan naar het verleden (bewust of met hypnose/regressie) kan de oorzaak gevonden worden.

Ines Simpson heeft een briljante manier ontdekt om via diepe hypnose (Esdaile staat) de wortel(s) van een probleem aan te pakken. Het is waarschijnlijk één van de meest holistische, discrete, efficiënte en unieke vorm van hypnose.
Zij is OMNI-docent hypnotherapie en heeft een belangrijke internationale onderscheiding ontvangen voor deze bijzondere behandelmethode die teven ISO 9001 is gekeurd.

        Simpson Protocol

§                     Holistisch; omdat er op mentaal-, emotioneel-, lichamelijk- en spiritueel niveau

                                  gewerkt wordt

              Discreet;    omdat de cliënt niets hoeft te zeggen (indien gewenst). Er wordt namelijk

                                  via vingersignalen (ideomotorisch) een ja/nee communicatie opgezet    

              Efficiënt;   omdat alle mogelijke oorzaken worden aangepakt.

 

                                   Ik ben opgeleid door:

      Response Instituut

      Hypnose Centrum België; Jeffrey Stephens Protocol

      Hypnoworld; Regressie- en Kinderhypnose

      Bob Burns; The Swan

      Christophe Dierkx; Ines Simpson Protocol

 

                          

 

 

 

 


Gebruik o.a. het Jeffrey Stephens Protocol, IMR en the Swan, Simpson Protocol, Regressie, Kinderhypnose