Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

 

  Intrapsychische Resonantie Methode                                        (opstelling van het verlangen)

                                                                                           

 

We cannot selectively numb our feelings. When we build a wall to keep the pain out (or in), we also keep out the joy and the peace of mind that are achievable. Because, in some cases, the wall is a necessary protection, the loss of happiness is a necessary sacrifice.             Dr. Gabor Mate

 

 

         ‘Ik ga een schat vinden’    

                                     A. R.

 

 

                             

Door pijnlijke gebeurtenissen die we oplopen tijdens ons leven zijn we vaak innerlijk verdeeld geraakt. Onbewust kunnen deze gebeurtenissen een grote impact op ons leven hebben.

Ons innerlijk systeem stelt ons in staat om na een overweldigende ervaring te overleven door een splitsing oftewel een fragmentatie van de psyche. Dit heeft invloed op onze gezonde autonomie. Door traumatische ervaringen, van onszelf of zelfs van onze (voor)ouders kunnen we onze gezonde autonomie verliezen. Alle ervaringen in de baarmoeder en in de eerste levensjaren worden niet talig opgeslagen in ons lichaam en hebben invloed op onze autonomie en ons welbevinden..

 

Ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) zijn de hoofdoorzaak van psychisch en lichamelijke problemen. Niet alleen zelf beleefde trauma’s maken het leven moeilijker, maar trauma energie en trauma inhoud worden van generatie op generatie doorgegeven. Angst, onmacht, schuld, schaamte en andere psychisch en lichamelijk lijden zijn daaruit voortkomende symptomen.  Frans Ruppert

 

 

De Intrapsychische Resonantie is een methode voor het herwinnen van de verloren geraakte autonomie.  

Deze werkwijze is gebaseerd op Meergenerationele Psychotraumatologie (MPT) en de door

dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode Identiteitgeoriënteerde psychotraumatheorie (IoPT) .

Zijn theorie is voortgekomen uit het werken met familieopstellingen en gebaseerd op trauma- en hechtingstheorieën.

Een belangrijke ontdekking van Ruppert is het gegeven dat je trauma’s doorgeeft als je je aan iemand hecht. Zo heb je onbewust en ongewild veel van je (voor)ouders meegekregen en geef je het onbewust door aan je eigen kinderen.

 

De essentie van Rupperts theorie is dat de innerlijke structuur van mensen na schokkende gebeurtenissen in drie soorten 'delen' uiteenvallen:

het gezonde deel, de overlevingsdelen en de getraumatiseerde delen.

In deze resonantie methode staat je verlangen centraal

Elk verlangen naar verandering, elke poging tot zelfreflectie of elke inzichtsvraag die je hebt, formuleer je in de vorm van een zin. Met deze zin gaan we aan het werk.
Deze verlangens kunnen gaan over je relaties, je werk, gezondheid, je droom, je bedrijf, ….
verlangens die zich nog niet hebben uitgekristalliseerd in je leven.

Door middel van resonanties op de woorden in deze zin, krijg je inzicht in jouw eigen innerlijke wereld, je onderstroom, in relatie tot je vraag of je verlangen.

Resonanties spiegelen de innerlijke dynamiek bij bijvoorbeeld een steeds terugkerend onvervuld verlangen of intentie. Door de intentie, de vraag oftewel het verlangen letterlijk als woorden in de ruimte neer te zetten, ontvouwt zich een beweging die verhelderend en helend kan zijn. Je wordt je bewust van wat er in je lichaam en je psyche is opgeslagen en wat onbewust je leven bepaald. Mogelijke stappen worden zichtbaar en er komt ruimte voor integratie.

 

 

“Vanuit het gezonde deel kunnen we de overlevingsdelen herkennen, erkennen en ontmaskeren. Dat maakt de weg vrij voor een ontmoeting met onze getraumatiseerde delen. Het is de weg van de drie O’s:

 

                  Ontwikkelen (van het gezonde deel)

                       Ontmaskeren (van de overlevingsdelen) en 

                            Ontmoeten (van de getraumatiseerde delen).

Als we die weg belopen hebben, is er weer ruimte voor onze oorspronkelijke heelheid om aan het woord te zijn in ons leven. Meestal wordt het dan vanzelf ontroerend stil binnenin. En vanuit die stilte vinden we nieuwe mogelijkheden in onszelf om ons verlangen te realiseren, onze doelen te bereiken of onze vragen te beantwoorden”.      

Margriet Wentink

 

  

Lily Rietjens is in deze methode opgeleid door; Margriet Wentink

en volgde diverse workshops, trainingen en seminars bij Dr. Franz Ruppert en

Vivian Broughton