Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

 

 

 

     Intervisie 

 

 

 

 

 

                ‘Winnen begint met beginnen’

 

 

 

 

 

Intervisie is een mooi hulpmiddel om samen met collega’s te leren in een open en veilig leerklimaat.

 

Intervisie maakt het vermogen tot zelfontwikkeling wakker en streeft ernaar het beste in elkaar naar voren te laten komen. Tevens creëert intervisie een sfeer van collegialiteit omdat elke deelnemer komt halen en brengen.

 

Bij intervisie staat het persoonlijk functioneren in het werk centraal. Professionalisering van het persoonlijk functioneren - persoonlijke ontwikkeling - vraagt om zelfreflectie.

Reflectie op het handelen en op motieven die aan dat handelen ten grondslag liggen.

Intervisie kan daarbij een krachtig middel zijn.

 

Intervisie staat en valt bij een structuur. En wordt door een facilitator begeleidt.

 

Faciliteren betekent letterlijk ‘gemakkelijk maken’. Faciliteren is het juist begeleiden van een groep zodat het groepsproces efficiënt verloopt, de groepsleden plezierig samenwerken en synergie wordt bereikt.

 

Lily Rietjens heeft in diverse organisaties jarenlang ervaring in het succesvol faciliteren van intervisiegroepen en in het opleiden van facilitators.

 

Voor Yacht heeft ze inmiddels 100 intervisiegroepen begeleidt naar zelfsturende intervisiegroepen.

 

Andere organisaties waar ze intervisie heeft opgezet of nog faciliteert;

Achmea, Rabobank, Zo Wonen, Synthese, PWC, Re-turn, Gemeente Den Haag, Randstad Participatie, Only Human.

 

 

 Doelstellingen

 • deskundigheidsbevordering;
 • collegiale samenwerking en steun;
 • probleemoplossend leren werken;
 • leren van elkaars ervaringen;
 • inzicht in eigen mogelijkheden. 

 

Traject voorstel                                                

 • intake en kennismaking
 • vijf bijeenkomsten begeleid van 3 uur naar een zelfsturende intervisiegroep
 • een bijeenkomst onbegeleid tussendoor
 • follow-up na drie maanden

 

 Resultaat

 • communicatieve vaardigheden zijn vergroot;
 • zelfsturend werken;
 • accepteren en invoelen van de ander;
 • gemotiveerder werken;
 • onderlinge uitwisseling en steun;
 • oplossingsalternatieven zien en keuzes maken;
 • het gewaarzijn is vergroot; interpersoonlijk en intrapersoonlijk.

 

Wanneer uw organisatie interesse heeft in intervisie en u weet nog niet hoe u dit kunt en wilt vormgeven, neemt u gerust contact op.

Lily Rietjens geeft graag een presentatie in uw organisatie over het hoe en wat en de mogelijkheden omtrent het opzetten van intervisie. Door haar jarenlange ervaring en honderden deelnemers is ze een expert in het faciliteren van intervisiegroepen.

 

 

 

 

 

 

 

“Net zoals de vlinder ligt te slapen in de rups, beschikken wij over een schat aan nog ongekende mogelijkheden. Laten we ze vleugels geven”

                                                                            Lily