Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

 

 

Ik-Grensbewustzijn

 

 

 

Onze innerlijk ruimte wordt afgeschermd door een Ik-Grens, onze psychische grens.

Te vergelijken met een tuin, die begrensd is door een tuinhek.

 

De beleving en de begrenzing van onze psychische- ik-ruimte speelt een belangrijke rol in de wijze waarop we het leven aangaan en in onze onderlinge relaties.

De Ik-Grens heeft diverse functies zoals; bescherming bieden tegen ongewenste indringers, filteren van uitwisseling, ordening, zelfbewustzijn en geborgenheid.

 

Door ons bewust te worden van onze ik-grens kunnen we bijvoorbeeld gekwetstheid en overbelasting vroegtijdig herkennen en werken aan een gezonde Ik-Grens. Het is een voortdurende oefening om in gezonde relatie met onze (veranderende) omgeving te zijn, te komen en te blijven.

 

Het werken aan onze Ik-Grens is onmisbaar voor onze persoonlijke ontwikkeling en helpt ons bij het helen van oude wonden, burn-out herstel en preventie en opnieuw in je kracht komen.

 

Wij dragen allemaal een innerlijk beeld in ons mee van onze psychische omgrenzing. Dit beeld is meestal onbewust en kan met een Driedimensionale Grensvisualisering, ruimtelijk zichtbaar gemaakt worden. Dit geëxternaliserde beeld laat zien hoe wij in de wereld en in relatie staan, wat we onbewust meedragen voor een ander, wat ons belast en wat ons kracht geeft.

Onze innerlijke wereld, ons lichaam en onze psychische grens en onze nabije omgeving worden met deze methode met elkaar in verband gebracht. Tussenmenselijke dynamieken, ons grensgedrag en patronen worden verhelderd en vervolgens kunnen we gaan werken aan het vorm geven van een gezonde Ik-Grens.

Een gezonde psychische grens is een levende veranderbare structuur die zich kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden en veranderende verhoudingen.

                

 

 

In een Ik-Grensbewustzijn sessie werk je aan het bewustworden van je grenzen. Op een beeldende manier verken je je grenzen, je werkt aan het vormgeven van je grenzen en het vormgeven van de ik-ruimte daarbinnen.

 

 

 

 

Reactie van een cliënt;

"dat zo'n eenvoudige methode, zoveel impact kan hebben, en zoveel kan vrijgeven, had ik nooit kunnen bedenken".

 

 

 

De Driedimensionale Grensvisualisering is ontwikkeld door Dr. Nick Blaser; psychiater en psychotherapeut, Centre for applied boundary studies

Lily Rietjens is opgeleid door Dr. Nick Blaser.