Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

 

 

Loopbaancoaching

 

 

 

Een route naar inspiratie en vernieuwing in het werkleven.

 

 

 

 “Jarenlang anderen imiterend, probeerde ik mijzelf te kennen.Van binnenuit kon ik niet besluiten wat te doen.Geheel verblind hoorde ik mijn naam roepen.Toen stapte ik naar   buiten”.                                                                                                   Rumi

 

 

   

 

Doordat mensen en organisaties veranderen, kan het gebeuren dat je niet meer bij je functie past of de organisatie bij jou. Je wil je opnieuw gaan bezinnen op jouw mogelijkheden en loopbaanwensen om daarna een nieuwe weg in te slaan. Of je werkgever stelt je in de gelegenheid om je te heroriënteren op jouw werk.

 

Dit traject is erop gericht je te begeleiden in jouw loopbaanvraagstukken, je bezinning of heroriëntatie.

De bevindingen worden vertaald naar een praktisch plan van aanpak en ondersteuning naar de arbeidsmarkt, of waar mogelijk en gewenst terug naar de eigen organisatie.

 

Tijdens het loopbaantraject doorlopen we de volgende fasen;

 

Intake; kennismaking en vraagverdieping

 

Interne oriëntatie; via gesprekken, biografisch onderzoek en opdrachten bepalen van; persoonskenmerken, kwaliteiten, wensen, drijfveren, missie, dromen, mogelijkheden en onmogelijkheden met als resultaat een persoonsprofiel, een functieprofiel en een eerste actieplan met concrete realistische persoonlijke en professionele doelen waar je met hoofd en hart achter staat.

 

Externe oriëntatie; via gesprekken en opdrachten komen tot keuzes ten aanzien van de interne en/of  externe arbeidsmarkt met als centrale vragen;

    • waar richt ik mij op?
    • wat kan de ander daarmee doen?
    • hoe koppel ik deze inzichten aan keuzes met betrekking tot mijn professie?
    • bijstellen van het actieplan.

Uitvoering; stimuleren en ondersteunen bij het uitvoeren van het actieplan.

Waar nodig oefening van netwerk-, presentatie- en  sollicitatievaardigheden.

 

Afronding; evaluatie

 

De lengte van een traject is afhankelijk van de doelstelling van de medewerker en/of organisatie. Het aantal sessies zal hierbij verschillen.